Písemné práce - pravidla

Žáci, kteří z důvodu nepřítomnosti nenapsali písemnou práci z vlastivědy a přírodovědy, budou tuto práci psát v nejbližší hodině, kdy opět přijdou do školy. Je třeba s tím počítat a řádně se připravit.

Pokud se někomu písemná práce nepodaří, má možnost si známku opravit (jeden opravný pokus). Je ale třeba, aby se sám přihlásil a požádal o opravu.

Týden od 31. května

PÍSEMKA - PŘÍRODOVĚDA bude v pondělí 31. května

Zde je ZADÁNÍ a ŘEŠENÍ: